LuxMedica Centrum Medyczne, ul. Welecka 38, 72-006 Mierzyn

Dr Paweł Stachowiak | Personel

Dr Paweł Stachowiak | Personel

Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej, ukończył studia medyczne z wyróżnieniem, specjalizuje się w zakresie kardiologii. Obecnie doktorant i pracownik Kliniki Kardiologii PUM - Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Certyfikowany instruktor zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych Europejskiej Rady Resuscytacji. Prowadzi zajęcia ze studentami w Klinice Kardiologii PUM. Staże zagraniczne w Valladolid, Santander, Santiago de Compostela. Autor publikacji krajowych i zagranicznych. Czynny uczestnik konferencji krajowych i zagranicznych. W Klinice Kardiologii prowadzi m.in. program wczesnego wykrywania powikłań kardiologicznych po chemioterapii. Zakres pracy: Pracownia Hemodynamiki, Pracownia Echokardiografii, próby wysiłkowe, EKG Holtera, konsultacje kardiologiczne.

  • http://www.nzozmedicalcare.pl
  • http://trans-medics.pl
  • http://medica.edu.pl
  • http://www.paladin-szczecin.pl
  • http://medeor.com.pl
  • http://www.wseit.edu.pl
  • http://isynergia.pl
  • http://incert.pl
projekt i wykonanie mmCreation.pl