LuxMedica Centrum Medyczne, ul. Welecka 1A, 72-006 Mierzyn

Justyna Rębilas | Personel

Justyna Rębilas | Personel

Absolwentka Wyższej Szkoły Edukacji I Terapii w Szczecinie na kierunku Fizjoterapia, gdzie uzyskała tytuł licencjata. W 2018 roku rozpoczęła uzupełniające studia magisterskie w Społecznej Akademii Nauk w Kołobrzegu na kierunku Fizjoterapia. Ponadto absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na kierunku Zdrowie Publiczne, gdzie uzyskała tytuł magistra. Ukończyła również studia podyplonowe na kierunku Edukacja w opiece okołoporodowej na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Brała udział w warsztatach Kinetic Control oraz szkoleniach z elektrostymulacji I terapii skojarzonej. Poza tym uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych.

  • http://www.wseit.edu.pl
  • http://medeor.com.pl
  • http://bezpiecznaprzystan.szczecin.pl
  • http://trans-medics.pl
  • http://siodmeniebo.szczecin.pl
  • http://isynergia.pl
  • http://www.nzozmedicalcare.pl
  • http://incert.pl
  • http://www.paladin-szczecin.pl
  • http://medica.edu.pl
projekt i wykonanie mmCreation.pl