LuxMedica Centrum Medyczne, ul. Welecka 1A, 72-006 Mierzyn

Monika Kowal | Personel

Monika Kowal | Personel

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu o kierunku Fizjoterapia gdzie uzyskała stopień licencjata.

W 2016r. rozpoczęła studia magisterskie w Społecznej Akademii Nauk w Kołobrzegu o kierunku Fizjoterapia. 

 

  • http://medeor.com.pl
  • http://medica.edu.pl
  • http://siodmeniebo.szczecin.pl
  • http://bezpiecznaprzystan.szczecin.pl
  • http://www.nzozmedicalcare.pl
  • http://incert.pl
  • http://www.wseit.edu.pl
  • http://trans-medics.pl
  • http://www.paladin-szczecin.pl
  • http://isynergia.pl
projekt i wykonanie mmCreation.pl