LuxMedica Centrum Medyczne, ul. Welecka 1A, 72-006 Mierzyn

Paulina Serafin | Personel

Paulina Serafin | Personel

Absolwentka Wyższej Szkoły Edukacji I Terapii w Szczecinie na kierunku Fijoterapia, gdzie uzyskała stopień licencjata. Aktualnie studentka II roku fizjoterapii w Społecznej Akademii Nauk w Kołobrzegu. Abiturientka Szkoły Policealnje na kierunku technik masażysta. 

 

Ukończone szkolenia:

- Szkolenie z zakresu terapii skojarzeniowej

- Szkolenie z zakresu elektrostymulacji

 

Uczestniczka konferencji naukowych:

- Etapy rehabilitacji u pacjentów z zaburzeniami równowagi przy wykorzystaniu platform diagnostyczno- treningowych

- Przezskórna Elektroliza – innowacyjne metody – leczenie tendinopatii

- Niefarmakologiczne metody leczenia bólu

- Techniki SMR

- Diagnostyka różnicowa kompleksu barków

  • http://www.paladin-szczecin.pl
  • http://siodmeniebo.szczecin.pl
  • http://isynergia.pl
  • http://incert.pl
  • http://trans-medics.pl
  • http://medica.edu.pl
  • http://bezpiecznaprzystan.szczecin.pl
  • http://www.wseit.edu.pl
  • http://medeor.com.pl
  • http://www.nzozmedicalcare.pl
projekt i wykonanie mmCreation.pl