ul. Welecka 1A, 72-006 Mierzyn

Maja Ratajczak | Fizjoterapeuci

Maja Ratajczak | Fizjoterapeuci

Absolwentka Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Szczecinie, gdzie uzyskała tytuł licencjata. W 2019 roku rozpoczęła uzupełniające studia magisterskie w Społecznej Akademii Nauk w Kołobrzegu na kierunku Fizjoterapia. Ponadto w 2016 roku uzyskała tytuł zawodowy technika masażysty w Szkole Policealnej w Szczecinie. 

 

Ukończone szkolenia:

- Szkolenie z zakresu masażu relaksacyjnego

- Szkolenie z zakresu masażu bańkami chińskimi 

- Szkolenie z zakresu Kinesiotaping, dynamiczne plastrowanie - kurs podstawowy

- Szkolenie z zakresu badania i formowania wkładek indywidualnych FootBalance. 

  • https://siodmeniebo.szczecin.pl
  • https://medica.edu.pl
  • https://www.wseit.edu.pl
  • https://www.nzozmedicalcare.pl
  • https://medeor.com.pl
  • https://www.paladin-szczecin.pl
  • https://incert.pl
  • https://trans-medics.pl
  • https://bezpiecznaprzystan.szczecin.pl
  • https://isynergia.pl
projekt i wykonanie mmCreation.pl