×

CENTRUM MEDYCZNE LUXMEDICA

Kardiolog

Aldona-Wójcik-Grzeszczuk

Kadiolog

dr Aldona Wójcik-Grzeszczuk

Doktor Aldona Wójcik-Grzeszczuk w 2011 roku ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Od początku pracy zawodowej związana z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 2 na szczecińskich Pomorzanach- najpierw ukończyła tam staż podyplomowy, a następnie rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie kardiologii w Klinice Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym SPSK2, gdzie pracuje do dzisiaj. W 2019r. uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii oraz stopień doktora nauk medycznych, na podstawie rozprawy doktorskiej „Warianty genetyczne receptora glikokortykosteroidów NR3C1, a miażdżyca tętnic szyjnych u pacjentów z angiograficznie potwierdzoną chorobą niedokrwienną serca.”
Jest aktywnym członkiem Polskiego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, delegatem szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Regularnie uczestniczy w polskich i międzynarodowych kongresach kardiologicznych oraz licznych szkoleniach, jest autorką wielu publikacji naukowych.

luxmedica_white

Centrum Medyczne LUXMEDICA to zespół wykwalifikowanych specjalistów lekarzy oraz fizjoterapeutów, których zadaniem jest kompleksowa diagnostyka, leczenie i rehabilitacja.

Kontakt

CENTRUM MEDYCZNE LUXMEDICA
ul. Welecka 1A, 72-006 Mierzyn

  • +48 91 48 48 404

  • rejestracja@luxmedica.pl

Odwiedź Nas

Copyrights © 2022 LuxMedica All rights reserved.    |   Powered by creativeforyou.pl   |    Polityka prywatności