ul. Welecka 1A, 72-006 Mierzyn

Dr Tomasz Popławski | Lekarze

Dr Tomasz Popławski | Lekarze

Doktor Tomasz Popławski w codziennej praktyce zawodowej zajmuje się zarówno leczeniem ostrych obrażeń narządu ruchu (np. złamania kości, stłuczenia, skręcenia i zwichnięcia stawów, uszkodzenia więzadeł i ścięgien), schorzeń przeciążeniowych (np. łokieć tenisisty, łokieć golfisty, ostroga piętowa, zapalenie „gęsiej stopy”, zapalenia pochewek ścięgnistych, entezopatie), jaki i choroby zwyrodnieniowej stawów i kręgosłupa.

 

Wykonuje rozliczne zabiegi operacyjne z zakresu ortopedii i traumatologii:

- endoprotezoplastyki (alloplastyki, wymiany) stawów biodrowego i kolanowego;

- artroskopie stawów, ze szczególnym uwzględnieniem stawu kolanowego (szycie łąkotek, rekonstrukcje więzadeł – m. in. więzadła krzyżowego przedniego – ACL, zabiegi rekonstrukcyjne chrząstki stawowej);

- korekcje zniekształceń osi kończyn (osteotomie korekcyjne);

- leczenie operacyjne złamań z zastosowaniem nowoczesnych technik osteosyntezy płytkowej (w tym małoinwazyjnej, tzw. MIPO) i gwoździowania sródszpikowego;
- leczenie operacyjne zaburzeń zrostu (zrost opóźniony, staw rzekomy);

- wybrane zabiegi z zakresu chirurgii kręgosłupa piersiowego i lędźwiowo-krzyżowego (np. małoinwazyjna stabilizacja przezskórna w złamaniach trzonów kręgowych, wertebroplastyka, kifoplastyka);

- wybrane zabiegi z zakresu chirurgii stopy (np. endoprotezoplastyka stawu śródstopno-paliczkowego I);

- zabiegi z użyciem autologicznych, płytkowych czynników wzrostu i komórek macierzystych szpiku;

 

Doktor Tomasz Popławski jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, regularnie bierze udział w organizowanych przez nie sympozjach i zjazdach naukowych. Ponadto stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych, specjalistycznych i renomowanych kursach oraz szkoleniach „surgeon to surgeon” w kraju i za granicą (m. in. w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Portugalii) z zakresu traumatologii (w tym kursy AO - Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen), artroskopii i endoprotezoplastyki stawów.

  • https://bezpiecznaprzystan.szczecin.pl
  • https://medeor.com.pl
  • https://medica.edu.pl
  • https://siodmeniebo.szczecin.pl
  • https://www.paladin-szczecin.pl
  • https://www.nzozmedicalcare.pl
  • https://trans-medics.pl
  • https://www.wseit.edu.pl
  • https://isynergia.pl
  • https://incert.pl
projekt i wykonanie mmCreation.pl