ul. Welecka 1A, 72-006 Mierzyn

Poradnia leczenia bezpłodności

Naprotechnologia (z ang. Natural Procreative Technology – NaProTECHNOLOGY) to nauka dotycząca zdrowia kobiecego oraz metoda diagnostyki i leczenia zaburzeń płodności, której główne pryncypium stanowi możliwość współdziałania z indywidualnym cyklem miesiączkowym kobiety. Podstawą jest włączenie do diagnostyki i leczenia obserwacji cyklu kobiety wystandaryzowaną metodą polegająca na obserwacji przez kobietę śluzu szyjkowego. Umiejętność prowadzenia obserwacji przez kobiety, rozpoznawania fizjologicznych dni płodnych i niepłodnych przez pary małżeńskie nauczana jest przez wyszkolonego instruktora. W kartach obserwacji kobiet borykających się z problemem niepłodności można dostrzec specyficzne nieprawidłowości i ukierunkować dalszą diagnostykę oraz wdrożyć odpowiednie leczenie. 

 

Naprotechnologię cechuje wnikliwa diagnostyka ginekologiczna, endokrynologiczna i internistyczna mająca na celu wykrycie przyczyn zaburzeń zdrowia prokreacyjnego, a co za tym podąża – holistyczne leczenie niepłodności, która często ma charakter wieloczynnikowy. Zastosowane leczenie przyczynowe niejednokrotnie pozwala na poprawę ogólnego stanu zdrowia i trwałe przywrócenie płodności. 

 

Naprotechnologia jest metodą nowoczesną i nadal się rozwija, a jej innowacyjne podejście dostrzega się zarówno w diagnostyce, jak i w leczeniu zachowawczym oraz chirurgicznym przyczyn niepłodności. Diagnostyka laboratoryjna, w tym hormonów płciowych oraz badania usg, a także w razie potrzeby substytucja hormonalna są przeprowadzane we właściwych dniach cyklu miesiączkowego. Brany jest więc pod uwagę czynnik zmienności, ponieważ cykle miesiączkowe nie są takie same i nawet u całkowicie zdrowej kobiety mogą mieć różną długość w zależności od czynników np. podróż, stres itp. Indywidualne obserwacje kobiety pozwalają wyodrębnić nie tylko poszczególne fazy cyklu miesiączkowego, ale i typ zaburzeń hormonalnych.  

 

Nowoczesność i nowatorskie podejście naprotechnologii ujawnia się też w leczeniu chirurgicznym – są to techniki przeciwzrostowe, wnikliwe leczenie endometriozy i inne. Naprotechnologia nie tylko doprowadza do naturalnego poczęcia, ale często dzięki celowanej substytucji hormonalnej w ciąży zmniejsza ryzyko poronień i porodów przedwczesnych doprowadzając do szczęśliwego rozwiązania ciąży. Naprotechnologia jest również skuteczna w innych problemach zdrowotnych kobiet tj. zespół napięcia przedmiesiączkowego, depresja poporodowa, nawracające torbiele jajników i wiele innych. 

 

Etyczne podejście do spraw prokreacji jest ogromną zaletą naprotechnologii, która dając szanse na naturalne poczęcie dziecka w organizmie kobiety, pozostawia małżonków w poczuciu godności co do swojej osoby, jak i dziecka, jak również niesie spokój sumienia dla wielu z nich, że starając się o potomstwo nie narazili ani siebie ani poczętego życia ludzkiego na utratę zdrowia lub śmierć.

  • https://incert.pl
  • https://www.paladin-szczecin.pl
  • https://isynergia.pl
  • https://www.wseit.edu.pl
  • https://www.nzozmedicalcare.pl
  • https://trans-medics.pl
  • https://siodmeniebo.szczecin.pl
  • https://bezpiecznaprzystan.szczecin.pl
  • https://medeor.com.pl
  • https://medica.edu.pl
projekt i wykonanie mmCreation.pl