×

CENTRUM MEDYCZNE LUXMEDICA

Wizyty domowe

Wizyty domowe

W ramach wizyt domowych zapewniamy konsultacje lekarza specjalisty rehabilitacji, która obejmuje badanie pacjenta, ustalenie indywidualnego programu rehabilitacji oraz zabiegi fizjoterapeutyczne prowadzone przez naszych rehabilitantów.

Wizyty domowe dedykowane są dla pacjentów z problemami chronicznymi, uniemożliwiającymi odbycie wizyty w centrum rehabilitacji. Rehabilitacja domowa nie odbiega standardami od rehabilitacji prowadzonej w centrum medycznym , ponieważ prowadzona jest przez wykwalifikowanych rehabilitantów.

Wizyty domowe skierowane są do pacjentów, którzy z różnych względów nie są w stanie dojechać do Centrum medycznego Luxmedica.

Przede wszystkim są to pacjenci:

 • w stanach przewlekłych lub pooperacyjnych
 • w stanie wegetatywnym
 • po udarze mózgu
 • neurologicznych chorobach przewlekłych
 • chorobach ogólnoustrojowych interdyscyplinarnych
 • genetycznych
 • pacjenci ze złamaniami
 • obrażeniami i amputacjami kończyn
 • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego, chorobami przewlekle postępującymi (np. miopatie, choroba Parkinsona, zapalenie wielomięśniowe, rdzeniowy zanik mięśni, guzy mózgu, choroby demielinizacyjne, kolagenozy, zespołu pozapiramidowe, RZS)
 • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych i kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – przez okres do 6 m-cy od dnia wykonana operacji

W ramach wizyt domowych zapewniamy konsultacje lekarza specjalisty rehabilitacji, które obejmują badanie pacjenta, ustalenie indywidualnego programu rehabilitacji oraz zabiegi fizjoterapeutyczne prowadzone przez naszych rehabilitantów.

luxmedica_white

Centrum Medyczne LUXMEDICA to zespół wykwalifikowanych specjalistów lekarzy oraz fizjoterapeutów, których zadaniem jest kompleksowa diagnostyka, leczenie i rehabilitacja.

Kontakt

CENTRUM MEDYCZNE LUXMEDICA
ul. Welecka 1A, 72-006 Mierzyn

 • +48 91 48 48 404

 • rejestracja@luxmedica.pl

Odwiedź Nas

Copyrights © 2022 LuxMedica All rights reserved.    |   Powered by creativeforyou.pl   |    Polityka prywatności