×

CENTRUM MEDYCZNE LUXMEDICA

Dziecięca terapia Si

Dziecięca terapia Si

Metoda SI integracji sensorycznej to metoda wykorzystywana do pracy z dziećmi, u których występują trudności w zakresie umiejętności ruchowych, umiejętności szkolnych, nadpobudliwość psychoruchową, nadwrażliwość sensoryczną czy problemy z koncentracją.

Terapia SI  przebiega w formie zabawy, poprzez huśtanie się w hamakach, balansowanie, zabawy z piłką. Układ nerwowy i mózg dziecka uczy się właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne i integracji wrażeń płynących z różnych zmysłów.

 • wzmożona lub obniżona wrażliwość na bodźce,
 • zaburzenia mowy,
 • niska samoocena,
 • nad aktywność,
 • znacznie obniżona aktywność,
 • problemy ze skupieniem, koncentracją uwagi,
 • nadpobudliwość emocjonalna,
 • osłabiona koordynacja wzrokowo–ruchowa,
 • niezgrabność ruchowa,
 • trudności w rozróżnianiu stron, poczuciu kierunku,
 • zaburzenia interakcji z innymi dziećmi,
 • problematyczne pisanie, rysowanie oraz czytanie,
 • trudności w czynnościach samoobsługowych, codziennych.
 • poprawa rozwoju psychoruchowego
 • integracja z rówieśnikami 
 • odbiór bodźców płynących ze świata zewnętrznego
 • zmniejszenie agresywnego zachowania 
 • zmniejszenie nadpobudliwości ruchowej
 • dziecko lepiej artykułuje swoje potrzeby
 • lepiej nawiązuje interakcje z otoczeniem
 • poprawa koordynacji ruchowej
 • lepiej funkcjonujący zmysł równowagi
 • poprawia się zdolność koncentracji 
 • dziecko przestaje reagować płaczem lub krzykiem na bodźce sensoryczne.

Terapia sensoryczna musi być dobierana indywidualnie  do potrzeb dziecka i jego kłopotów z przetwarzaniem bodźców.

NDT-Bobath

NDT-Bobath to metoda, wspomagająca wszechstronny rozwój dziecka , aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać możliwości na tyle, na ile pozwalają istniejące uszkodzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego

Fizjoterapeuci kierują się dogłębną analizą ruchu po to, aby ich działanie było celowe i zgodne z możliwościami dziecka.

Doświadczenia ruchowo- czuciowe dziecka z niepełnosprawnością są inne, co zaburza odczuwanie swojego ciała i ogranicza możliwości wykonywania precyzyjnych ruchów. Reakcje równowagi i prostowania nie są wykształcone. Zaburzenia w zakresie napięcia mięśniowego powodują, że u chorego dziecka powstają nieprawidłowe wzorce ruchowe.

Metoda jest szczególnie przydatna w leczeniu niemowląt i dzieci, ponieważ może być łatwo włączone w ich biologiczny rytm dnia.

 • wpływa na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego, co jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich technik postępowania już od pierwszych miesięcy życia,
 • hamuje nieprawidłowe odruchy
 • wyzwala ruchy w formie najbardziej jak to jest tylko możliwe zbliżonej do prawidłowych, co zostaje osiągnięte poprzez wspomaganie i prowadzenie ruchu z punktów kluczowych, czyli punktów kontroli ruchu, którymi są: głowa, obręcz barkowa, obręcz miedniczna i inne części ciała,
 • wpływa na wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach.

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00-19:00

CENTRUM MEDYCZNE LUXMEDICA
ul. Welecka 1A, 72-006 Mierzyn

 • +48 91 48 48 404

Istnieje również możliwość umówienia wizyty poza standardowymi godzinami pracy,

Ceny zabiegów

TERAPIA DZIECIĘCA 30 MIN
80 zł
80 zł
TERAPIA DZIECIĘCA 60 MIN
140 zł
140 zł

Umów się na wizytę

Twoje Centrum Medyczne w Szczecinie

CENTRUM MEDYCZNE LUXMEDICA
ul. Welecka 1A, 72-006 Mierzyn

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00-19:00

CENTRUM MEDYCZNE LUXMEDICA
ul. Welecka 1A, 72-006 Mierzyn

 • +48 91 48 48 404

Istnieje również możliwość umówienia wizyty poza standardowymi godzinami pracy,

luxmedica_white

Centrum Medyczne LUXMEDICA to zespół wykwalifikowanych specjalistów lekarzy oraz fizjoterapeutów, których zadaniem jest kompleksowa diagnostyka, leczenie i rehabilitacja.

Kontakt

CENTRUM MEDYCZNE LUXMEDICA
ul. Welecka 1A, 72-006 Mierzyn

 • +48 91 48 48 404

 • rejestracja@luxmedica.pl

Odwiedź Nas

Copyrights © 2022 LuxMedica All rights reserved.    |   Powered by creativeforyou.pl   |    Polityka prywatności