CENTRUM MEDYCZNE LUXMEDICA

Dziecięca terapia Si

Dziecięca terapia Si

Metoda SI integracji sensorycznej to metoda wykorzystywana do pracy z dziećmi, u których występują trudności w zakresie umiejętności ruchowych, umiejętności szkolnych, nadpobudliwość psychoruchową, nadwrażliwość sensoryczną czy problemy z koncentracją.

Terapia SI  przebiega w formie zabawy, poprzez huśtanie się w hamakach, balansowanie, zabawy z piłką. Układ nerwowy i mózg dziecka uczy się właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne i integracji wrażeń płynących z różnych zmysłów.

 • wzmożona lub obniżona wrażliwość na bodźce,
 • zaburzenia mowy,
 • niska samoocena,
 • nad aktywność,
 • znacznie obniżona aktywność,
 • problemy ze skupieniem, koncentracją uwagi,
 • nadpobudliwość emocjonalna,
 • osłabiona koordynacja wzrokowo–ruchowa,
 • niezgrabność ruchowa,
 • trudności w rozróżnianiu stron, poczuciu kierunku,
 • zaburzenia interakcji z innymi dziećmi,
 • problematyczne pisanie, rysowanie oraz czytanie,
 • trudności w czynnościach samoobsługowych, codziennych.
 • poprawa rozwoju psychoruchowego
 • integracja z rówieśnikami 
 • odbiór bodźców płynących ze świata zewnętrznego
 • zmniejszenie agresywnego zachowania 
 • zmniejszenie nadpobudliwości ruchowej
 • dziecko lepiej artykułuje swoje potrzeby
 • lepiej nawiązuje interakcje z otoczeniem
 • poprawa koordynacji ruchowej
 • lepiej funkcjonujący zmysł równowagi
 • poprawia się zdolność koncentracji 
 • dziecko przestaje reagować płaczem lub krzykiem na bodźce sensoryczne.

Terapia sensoryczna musi być dobierana indywidualnie  do potrzeb dziecka i jego kłopotów z przetwarzaniem bodźców.

NDT-Bobath

NDT-Bobath to metoda, wspomagająca wszechstronny rozwój dziecka , aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać możliwości na tyle, na ile pozwalają istniejące uszkodzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego

Fizjoterapeuci kierują się dogłębną analizą ruchu po to, aby ich działanie było celowe i zgodne z możliwościami dziecka.

Doświadczenia ruchowo- czuciowe dziecka z niepełnosprawnością są inne, co zaburza odczuwanie swojego ciała i ogranicza możliwości wykonywania precyzyjnych ruchów. Reakcje równowagi i prostowania nie są wykształcone. Zaburzenia w zakresie napięcia mięśniowego powodują, że u chorego dziecka powstają nieprawidłowe wzorce ruchowe.

Metoda jest szczególnie przydatna w leczeniu niemowląt i dzieci, ponieważ może być łatwo włączone w ich biologiczny rytm dnia.

 • wpływa na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego, co jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich technik postępowania już od pierwszych miesięcy życia,
 • hamuje nieprawidłowe odruchy
 • wyzwala ruchy w formie najbardziej jak to jest tylko możliwe zbliżonej do prawidłowych, co zostaje osiągnięte poprzez wspomaganie i prowadzenie ruchu z punktów kluczowych, czyli punktów kontroli ruchu, którymi są: głowa, obręcz barkowa, obręcz miedniczna i inne części ciała,
 • wpływa na wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach.

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00-19:00

CENTRUM MEDYCZNE LUXMEDICA
ul. Welecka 1A, 72-006 Mierzyn

 • +48 91 48 48 404

Istnieje również możliwość umówienia wizyty poza standardowymi godzinami pracy,

Ceny zabiegów

TERAPIA DZIECIĘCA 60 MIN
180 zł
180 zł

Umów się na wizytę

Twoje Centrum Medyczne w Szczecinie

CENTRUM MEDYCZNE LUXMEDICA
ul. Welecka 1A, 72-006 Mierzyn

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00-19:00

CENTRUM MEDYCZNE LUXMEDICA
ul. Welecka 1A, 72-006 Mierzyn

 • +48 91 48 48 404

Istnieje również możliwość umówienia wizyty poza standardowymi godzinami pracy,

luxmedica_white

Centrum Medyczne LUXMEDICA to zespół wykwalifikowanych specjalistów lekarzy oraz fizjoterapeutów, których zadaniem jest kompleksowa diagnostyka, leczenie i rehabilitacja.

Kontakt

CENTRUM MEDYCZNE LUXMEDICA
ul. Welecka 1A, 72-006 Mierzyn

 • +48 91 48 48 404

 • rejestracja@luxmedica.pl

Odwiedź Nas

Copyrights © 2022 LuxMedica All rights reserved.    |   Powered by creativeforyou.pl   |    Polityka prywatności