CENTRUM MEDYCZNE LUXMEDICA

Ortopeda

TOMASZ POPŁAWSKI

Ortopeda

lek. n. med. Tomasz Popławski

Tomasz Popławski w codziennej praktyce zawodowej zajmuje się zarówno leczeniem ostrych obrażeń narządu ruchu (np. złamania kości, stłuczenia, skręcenia i zwichnięcia stawów, uszkodzenia więzadeł i ścięgien), schorzeń przeciążeniowych (np. łokieć tenisisty, łokieć golfisty, ostroga piętowa, zapalenie „gęsiej stopy”, zapalenia pochewek ścięgnistych, entezopatie), jaki i choroby zwyrodnieniowej stawów i kręgosłupa.

Wykonuje rozliczne zabiegi operacyjne z zakresu ortopedii i traumatologii:

- endoprotezoplastyki (alloplastyki, wymiany) stawów biodrowego i kolanowego;
- artroskopie stawów, ze szczególnym uwzględnieniem stawu kolanowego (szycie łąkotek, rekonstrukcje więzadeł – m. in. więzadła krzyżowego przedniego – ACL, zabiegi rekonstrukcyjne chrząstki stawowej);
- korekcje zniekształceń osi kończyn (osteotomie korekcyjne);
- leczenie operacyjne złamań z zastosowaniem nowoczesnych technik osteosyntezy płytkowej (w tym małoinwazyjnej, tzw. MIPO) i gwoździowania sródszpikowego;
- leczenie operacyjne zaburzeń zrostu (zrost opóźniony, staw rzekomy);
- wybrane zabiegi z zakresu chirurgii kręgosłupa piersiowego i lędźwiowo-krzyżowego (np. małoinwazyjna stabilizacja przezskórna w złamaniach trzonów kręgowych, wertebroplastyka, kifoplastyka);
- wybrane zabiegi z zakresu chirurgii stopy (np. endoprotezoplastyka stawu śródstopno-paliczkowego);
- zabiegi z użyciem autologicznych, płytkowych czynników wzrostu i komórek macierzystych szpiku;

Tomasz Popławski jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, regularnie bierze udział w organizowanych przez nie sympozjach i zjazdach naukowych. Ponadto stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych, specjalistycznych i renomowanych kursach oraz szkoleniach „surgeon to surgeon” w kraju i za granicą (m. in. w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Portugalii) z zakresu traumatologii (w tym kursy AO - Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen), artroskopii i endoprotezoplastyki stawów.

luxmedica_white

Centrum Medyczne LUXMEDICA to zespół wykwalifikowanych specjalistów lekarzy oraz fizjoterapeutów, których zadaniem jest kompleksowa diagnostyka, leczenie i rehabilitacja.

Kontakt

CENTRUM MEDYCZNE LUXMEDICA
ul. Welecka 1A, 72-006 Mierzyn

  • +48 91 48 48 404

  • rejestracja@luxmedica.pl

Odwiedź Nas

Copyrights © 2022 LuxMedica All rights reserved.    |   Powered by creativeforyou.pl   |    Polityka prywatności