Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Medical Investment Sp. z o.o ul. Welecka 1a, 72-006 Mierzyn (dalej jako ,,LUXMEDICA’’).  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@luxmedica.pl, Tomasz Łubiński
 
Pana/Pani dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu przetwarzamy w celu umożliwienia kontaktu telefonicznego, e-mailowego z Państwem by zaplanować i umówić termin wizyty. 
 
Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane będą w na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ.
 
Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji celu, o którym mowa powyżej ale nie dłuższym niż rok od uzupełnienia formularza, o ile wcześniej nie zostanie przez Panią/Pana zgłoszony skuteczny sprzeciw.
 
Posiada Pan/ Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 
Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
Pana/ Pani  dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie będą przedmiotem profilowania. Podanie przez Pana/ Panią danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu umożliwienia kontaktu telefonicznego, e-mailowego z Państwem by zaplanować i umówić termin wizyty.

Oświadczenie w zakresie dostępu do danych pacjetna-LUXMEDICA

luxmedica_white

Centrum Medyczne LUXMEDICA to zespół wykwalifikowanych specjalistów lekarzy oraz fizjoterapeutów, których zadaniem jest kompleksowa diagnostyka, leczenie i rehabilitacja.

Kontakt

CENTRUM MEDYCZNE LUXMEDICA
ul. Welecka 1A, 72-006 Mierzyn

  • +48 91 48 48 404

  • rejestracja@luxmedica.pl

Odwiedź Nas

Copyrights © 2022 LuxMedica All rights reserved.    |   Projekt i wykonanie wizualneprojekty.pl   |    Polityka prywatności