CENTRUM MEDYCZNE LUXMEDICA

Ortopeda

lek-joanna-tretkiewicz-ortopeda2-e1601025040790

Ortopeda

dr n. med. Joanna Trętkiewicz

Joanna Trętkiewicz
Z domu Krzywda-Pogorzelska. Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie im. Marii Skłodowskiej- Curie. Absolwentka studiów medycznych na Wydziale Lekarskim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, ukończyła staż podyplomowy w Szpitalu Wojskowym w Szczecinie. W 2013 roku rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii w Klinice Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu w SPSK nr w Szczecinie. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii, regularnie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach i szkoleniach.
Główne zainteresowanie zawodowe skupia się na leczeniu zaburzeń w obrębie stawu kolanowego i skokowego. Posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie ortopedii dziecięcej, co potwierdza udział w kursie podnoszącym kompetencje lekarzy w ramach kształcenia podyplomowego z tej dziedziny.
Dodatkowo, zdobyła umiejętności w ultrasonografii układu mięśniowo-szkieletowego z elementami reumatologii oraz ultrasonografii narządu ruchu z elementami reumatologii, co stanowi istotne narzędzie diagnostyczne w jej praktyce.
Jej umiejętności obejmują również zespalanie kości przy użyciu systemu gwoździ śródszpilkowych, co jest ważnym aspektem w chirurgii ortopedycznej.
Dzięki regularnemu udziałowi w kursach i stażach oraz aktywnemu uczestnictwu w Polskim Towarzystwie Ortopedii i Traumatologii, lekarka nie tylko utrzymuje wysoki poziom wiedzy, ale także śledzi najnowsze trendy i postępy w dziedzinie ortopedii i traumatologii.

luxmedica_white

Centrum Medyczne LUXMEDICA to zespół wykwalifikowanych specjalistów lekarzy oraz fizjoterapeutów, których zadaniem jest kompleksowa diagnostyka, leczenie i rehabilitacja.

Kontakt

CENTRUM MEDYCZNE LUXMEDICA
ul. Welecka 1A, 72-006 Mierzyn

  • +48 91 48 48 404

  • rejestracja@luxmedica.pl

Odwiedź Nas

Copyrights © 2022 LuxMedica All rights reserved.    |   Powered by creativeforyou.pl   |    Polityka prywatności