CENTRUM MEDYCZNE LUXMEDICA

Lekarz rehabilitacji

Darczuk Jadwiga

Lekarz rehabilitacji

dr n. med Jadwiga Darczuk

Dr n. med. Jadwiga Darczuk specjalista ortopedii i traumatologii oraz rehabilitacji medycznej.

Dyplom lekarza Pomorskiej Akademii Medycznej Pani doktor uzyskała w 1990 roku. W 1995 roku uzyskała I stopień specjalizacji z zakresu ortopedii i traumatologii, natomiast w 2000 roku uzyskała II stopień specjalizacji w zakresie rehabilitacji medycznej. W tym samym roku Pani Doktor otrzymała tytuł Doktora Nauk Medycznych. Doktor Jadwiga Darczuk poszerzała również swoją wiedzę kończąc w kolejnych latach studia podyplomowe z zakresu Fizjoterapii w onkologii i profilaktyce chorób nowotworowych oraz Fizjoterapii w kardiologii i profilaktyce chorób krążenia.

Od 1990-2012 roku była pracownikiem Pomorskiego Uniwersytety Medycznego. Pracowała jako asystent naukowo dydaktyczny Pomorskiego Uniwersytety Medycznego, a po uzyskaniu specjalizacji i tytułu dr n. med. jako adiunkt naukowo-dydaktyczny Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

W latach 1990 do 2005 pracowała również w Klinice Ortopedii i Klinice Ortopedii Dziecięcej. Od 2005 roku Pani doktor pełniła funkcję Kierownika Samodzielnej Pracowni Rehabilitacji PUM. W latach 2000-2003 pracowała w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Nowym Czarnowie, a od 2004 do 2012 na Oddziale Dziennym w ramach Prewencji rentowej ZUS.

Pani dr przez dwie kadencje pełniła również funkcję sekretarza Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ortopedyczno -Traumatologicznego.
Od 2013 roku Pani Doktor współpracuje z LUXMEDICA, gdzie Specjalizuje się w rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.
Jest również lekarzem dla członków Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”.
Pani Doktor Jadwiga Darczuk to lekarz z empatią, zaangażowaniem i profesjonalizmem oraz ogromna życzliwością i zrozumieniem szczególnie do małych pacjentów.

luxmedica_white

Centrum Medyczne LUXMEDICA to zespół wykwalifikowanych specjalistów lekarzy oraz fizjoterapeutów, których zadaniem jest kompleksowa diagnostyka, leczenie i rehabilitacja.

Kontakt

CENTRUM MEDYCZNE LUXMEDICA
ul. Welecka 1A, 72-006 Mierzyn

  • +48 91 48 48 404

  • rejestracja@luxmedica.pl

Odwiedź Nas

Copyrights © 2022 LuxMedica All rights reserved.    |   Powered by creativeforyou.pl   |    Polityka prywatności