Niedowład: Jakie są przyczyny i jakie objawy powinny skłonić do konsultacji z neurologiem?

niedowład jaki lekarz

Masz niedowaład? skonsultuj się z neurologiem

Niedowład, czyli osłabienie siły mięśniowej, jest objawem wielu schorzeń, a jego przyczyną jest najczęściej uszkodzenie układu nerwowego. Może to dotyczyć zarówno układu nerwowego ośrodkowego, obejmującego mózg i rdzeń kręgowy, jak i nerwów obwodowych. Niedowład może dotyczyć mięśni różnych części ciała, w zależności od miejsca uszkodzenia układu nerwowego. Najczęściej mówimy o niedowładzie kończyn.

Przyczyny niedowładu

Najczęstsze przyczyny niedowładu to udar mózgu, urazy, guzy mózgu, choroby układu nerwowego takie jak polineuropatia czy miastenia, oraz choroby zakaźne, takie jak borelioza. Udar mózgu, który jest najczęstszą przyczyną niedowładu, polega na przerwaniu dopływu krwi do części mózgu, co prowadzi do uszkodzenia układu nerwowego w obrębie kory mózgu.

Przyczyny niedowładu mogą być bardzo różnorodne, ale wszystkie wiążą się z pewnym rodzajem uszkodzenia układu nerwowego. Oto niektóre z najczęstszych przyczyn:

 1. Udar mózgu: Jest to najczęstsza przyczyna niedowładu. Udar może spowodować uszkodzenie kory mózgu odpowiedzialnej za ruch, co prowadzi do niedowładu jednej strony ciała.
 2. Urazy: Urazy głowy, kręgosłupa lub nerwów mogą powodować niedowład. Uszkodzenie może wynikać z bezpośredniego urazu, ucisku lub skutków stanu zapalnego po urazie.
 3. Choroby neurodegeneracyjne: Choroby takie jak stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona czy ALS mogą powodować stopniowe uszkodzenie neuronów, prowadząc do niedowładu.
 4. Guzy mózgu: Guzy mogą uciskać obszary mózgu odpowiedzialne za kontrolę ruchu, prowadząc do niedowładu.
 5. Choroby zakaźne: Niektóre choroby zakaźne, takie jak polio lub zapalenie mózgu, mogą prowadzić do niedowładu poprzez uszkodzenie układu nerwowego.
 6. Choroby nerwów obwodowych: Choroby takie jak polineuropatia lub miastenia mogą prowadzić do niedowładu poprzez uszkodzenie nerwów, które przewodzą impulsy z mózgu do mięśni.
 7. Stany zapalne: Zapalenie nerwów, takie jak w przypadku boreliozy, może prowadzić do niedowładu.
 8. Toksyny i leki: Niektóre toksyny, takie jak jady czy soli metali ciężkich, oraz niektóre leki mogą uszkodzić układ nerwowy i prowadzić do niedowładu.

Objawy niedowładu

Objawy niedowładu zależą od miejsca uszkodzenia w układzie nerwowym. Może to być niedowład jednej kończyny, np. prawej ręki, jeżeli doszło do uszkodzenia lewej półkuli mózgu, która kontroluje ruchy prawej strony ciała. Niedowład może też dotyczyć jednej strony ciała, np. ręki i nogi po tej samej stronie, lub czterech kończyn.

Niedowład może być również objawem choroby nerwów obwodowych. W przypadku uszkodzenia jednego nerwu, takiego jak nerw twarzowy, dojdzie do porażenia mięśni unerwionych przez ten nerw.

Diagnoza i leczenie niedowładu

Diagnoza niedowładu opiera się na badaniu neurologicznym, które przeprowadza neurolog. Badanie obejmuje ocenę siły mięśni, odruchów, czucia, koordynacji ruchów i innych funkcji układu nerwowego. W razie potrzeby lekarz może zlecić dodatkowe badania, takie jak rezonans magnetyczny czy tomografia komputerowa mózgu, aby dokładnie ocenić stan zdrowia pacjenta.

Leczenie niedowładu zależy od przyczyny i stopnia nasilenia objawów. Może obejmować leczenie farmakologiczne, fizjoterapię, a w niektórych przypadkach także chirurgię.

Rodzaje niedowładu

 1. Niedowład centralny (ośrodkowy): Ten typ niedowładu jest spowodowany uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu lub rdzenia kręgowego. Objawia się zwykle spastycznością, czyli wzmożeniem napięcia mięśniowego, oraz obecnością odruchów patologicznych.
 2. Niedowład obwodowy: Ten typ niedowładu jest wynikiem uszkodzenia nerwów obwodowych, które przewodzą impulsy nerwowe z kory mózgu do mięśni. Objawia się on wiotkością mięśni i brakiem odruchów.
 3. Monoparesis i monoplegia: Te terminy odnoszą się do niedowładu, który dotyczy tylko jednej kończyny.
 4. Hemiparesis i hemiplegia: Te terminy odnoszą się do niedowładu, który dotyczy kończyn po jednej stronie ciała.
 5. Paraparesis i paraplegia: Te terminy odnoszą się do niedowładu, który dotyczy obu kończyn dolnych.
 6. Quadriparesis i quadriplegia: Te terminy odnoszą się do niedowładu, który dotyczy wszystkich czterech kończyn.

Jakie badania przeprowadza neurolog?

Neurolog przeprowadza wiele badań i testów, które pozwalają mu ocenić funkcje układu nerwowego pacjenta i zidentyfikować ewentualne problemy. Oto niektóre z badań, które może zlecić neurolog:

 1. Badanie fizykalne: Neurolog przeprowadza szczegółowe badanie pacjenta, obejmujące ocenę siły mięśniowej, koordynacji, równowagi, czucia, reflexów, funkcji nerwów czaszkowych (na przykład widzenia, słuchu, smaku, węchu i czucia twarzy), a także funkcji psychicznych.
 2. Badanie neurologiczne: To bardziej szczegółowe badanie, które może obejmować ocenę mowy, języka, widzenia, pamięci, myślenia, orientacji i innych funkcji mózgu.
 3. Elektromiografia (EMG) i badanie przewodnictwa nerwowego: Te testy oceniają elektryczną aktywność mięśni i szybkość, z jaką nerwy przekazują sygnały. Mogą być używane do diagnozy chorób mięśniowych, neuropatii i innych zaburzeń nerwowych.
 4. Obrazowanie mózgu i rdzenia kręgowego: Neurolog może zlecić badania takie jak rezonans magnetyczny (MRI), tomografię komputerową (CT), badania przezskórnego ultrasonografii naczyniowej (CDU), czy też badania PET, które mogą pomóc w identyfikacji patologii w strukturach układu nerwowego.
 5. Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego (BMR): Przy użyciu procedury zwanej punkcją lędźwiową, można pobrać próbkę płynu krążącego wokół mózgu i rdzenia kręgowego do analizy.
 6. EEG (elektroencefalogram): Test ten mierzy aktywność elektryczną mózgu i może być używany do diagnozy epilepsji i innych zaburzeń mózgu.

Niedowład to poważny objaw, który może świadczyć o uszkodzeniu układu nerwowego, a jego ignorowanie może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Pamiętaj, że odpowiednie leczenie jest kluczowe dla poprawy stanu zdrowia i możliwości wykonywania codziennych czynności. Jeśli zauważysz u siebie jakiekolwiek objawy sugerujące niedowład, skonsultuj się z dobrym neurologiem.