Rehabilitacja po COVID

PAKIETY REHABILITACYJNE DLA PACJENTÓW PO COVID-19

Stan po zakażeniu wirusem Sars Covid-19 zostawia tzw. zespół po-covidowy, który może trwać do trzech miesięcy i dłużej od zarażenia. Najczęstszymi dolegliwościami są: trudności w oddychaniu, przewlekłe zmęczenie zaburzenia w funkcji układu nerwowego, krążeniowego, kostno-stawowego i układu narządów wewnętrznych.

Dla tych pacjentów konieczna jest rehabilitacja, która musi być dostosowana do znamion choroby, stanu ogólnego i neuropsychicznego pacjenta.

Przed podjęciem i po zakończonej rehabilitacji ocenia się:

-spirometrię, czyli objętość powietrza podczas wdechu i wydechu w płucach
-saturację, czyli ilość całkowitej hemoglobiny w organizmie jako tlenu potrzebnego do życia człowiek
-test marszowy, czyli ocena ogólna wydolności wysiłkowej organizmu
-test wstawania z krzesła, jako ocena siły mięśni kończyn dolnych jako sprawność funkcjonalna osób starszych
-pomiar ciśnienia krwi i temperatury ciała.

PAKIET REHABILITACYJNY USPRAWNIAJĄCY PRACĘ UKŁADU ODDECHOWEGO

 • nauka prawidłowego oddychania i pracy przepony w różnych pozycjach
 • ćwiczenia oddechowe wspomagane kończynami górnymi i dolnymi
 • ćwiczenia ogólnorozwojowe
 • ćwiczenia oddechowe przy użyciu indywidualnych trenaży i spirometrów
 • przygotowanie do samodzielnego opanowania technik oddechowych i posługiwania się prostymi urządzeniami w terapii domowej
 • zabieg fizykalny, masaż wirowy, masaż rehabilitacyjny

PAKIET REHABILITACYJNY ZABURZEŃ UKŁADU NERWOWEGO

 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia ogólnousprawniające
 • ćwiczenia oddechowe relaksacyjne
 • ćwiczenia relaksacji
 • ćwiczenia sensomotoryczne dla dorosłych
 • masaż relaksacyjny połączony z aromaterapią
 • zabieg fizykalny, masaż wirowy, masaż rehabilitacyjny

PAKIET REHABILITACYJNY USPRAWNIAJĄCY UKŁAD KRĄŻENIOWO-ODDECHOWY

 • nauka oddychania i pracy z przepony
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia czynne kończyn górnych i dolnych
 • ćwiczenia czynne z oporem
 • ćwiczenia ogólnokondycyjne: bieżnia, rower treningowy, stepper
 • ćwiczenia rozciągające
 • zabieg fizykalny, masaż wirowy, masaż rehabilitacyjny

PAKIET REHABILITACYJNY W DYSFUNKCJACH UKŁADU KOSTNO-STAWOWEGO

 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia czynne wolne
 • ćwiczenia czynne z oporem
 • ćwiczenia kondycyjne
 • ćwiczenia relaksacyjne
 • zabieg fizykalny, masaż wirowy, masaż rehabilitacyjny

Po każdym pakiecie pacjent przechodzi instruktaż – pacjent dostaje zestaw ćwiczeń do wykonania w domu i po ustalonym terminie zgłasza się do badania kontrolnego.

Pakiety rehabilitacyjne po Covid-19 polepszą Państwa ogólną wydolność organizmu i zmniejszą dolegliwości związane z: oddychaniem i dusznością, bólami kostno-stawowymi i w klatce piersiowej, przewlekłym zmęczeniem, słabą wydolnością krążeniowo-oddechową, zmianami w procesach układu nerwowego, stresem i lękiem.